Fastighetsrätt 2018-01-17T14:34:35+01:00

Fastighetsrätt

Fastighetsrätt är i dess olika former ett mycket stort och skiftande rättsområde. Firman biträder vid vanligt förekommande allmän och särskild fastighetsrätt. Exempelvis, fel i fastighet, fastighetsbildningsfrågor och liknande.

Kontakta oss om du behöver hjälp