Arbetsrätt 2018-01-29T08:45:07+01:00

Arbetsrätt

Den lag som oftast tillämpas mellan arbetsgivaren och de anställda heter Lagen om anställningsskydd (LAS). LAS reglerar bl.a. anställningsformen, uppsägningstiden och vid vilka omständigheter som arbetsgivaren kan skilja en anställd från dennes tjänst. För såväl arbetsgivaren som privatpersoner är det av intresse att veta när det finns saklig grund för uppsägning respektive laglig grund för avsked.

För dig som privatperson kan vi hjälpa till med att granska ditt anställningsavtal och utreda vad du har rätt till enligt anställningsavtalet eller en uppkommen situation med din arbetsgivare. För det fall din arbetsgivare överväger om att säga upp dig eller till och med avskeda dig kan vi hjälpa dig med att utreda om din arbetsgivare verkligen har rätt att göra det och i så fall endera förhindra en uppsägning eller hjälpa dig med att driva ärendet. Vi kan även hjälpa dig med att eventuellt komma överens om en förlikning med din arbetsgivare. Ett sådant överenskommelse kan innebära att du som anställd får lämna din tjänst mot en skälig summa.

Är du arbetsgivare kan vi hjälpa dig med bl.a. rådgivning i en uppkommen situation och vara ditt ombud i tvister utanför domstol eller när ärendet ligger i domstol.

Kontakta oss om du behöver hjälp