Affärsjuridik

Denna benämning är egentligen ett samlingsbegrepp för bl. a bolags-, avtals-, förvaltnings- samt skadeståndsfrågor som rör företag. Firman arbetar bl. a med företagarens vardag.
Vi bistår dig med det mesta. Här är några exempel:

Bolagsfrågor, kompanjonsavtal m.m.

Genom samarbete med revisor och försäkringsbolag hjälper vi dig i gång från första till sista handling. För att det ska bli komplett måste också du som bolagsägare skyddas. Vad händer om dina kompanjoner dör, skiljer sig, skadar firman eller går i konkurs? Du måste ha ett skydd och en lösning för detta.

Vi går igenom ditt behov och din familjesituation. Därefter hjälper vi till med kompanjonsavtal, äktenskapsförord, testamente, kompanjonförsäkring och annat som på olika sätt kan skydda dig i din nya tillvaro.

Löpande rådgivning

Som kund kan du när som helst kontakta oss om behov uppstår. Detta kan till exempel gälla avtals-, tillstånds- eller försäkringsfrågor. Med jämna mellanrum bör vi kontrollera det upplägg vi gjort.

Områdesansvarig

Mats Bergh

Advokat & Delägare

Arbetar huvudsakligen med

Domstolsprocesser och myndighetskontakter.

När du hamnar i tvist eller behöver hjälp med myndighetskontakter agerar vi direkt. Om du behöver hävda din rätt i domstol ombesörjer vi omedelbart så att du kan använda din rättsskyddsförsäkring för att bevaka dina angelägenheter.

Vi bistår dig därefter med processföring och allt annat som krävs för att bevaka din rätt. Exempel på detta är stämningsansökan och svaromål.