Brottmål

Brottmål omfattar de ärenden där staten, via åklagare, för talan mot någon som är misstänkt för brott. Processen börjar hos polisen som en brottsanmälan varefter polisen inleder en så kallad förundersökning. Finns tillräckligt med bevis mot den misstänkte, går ärendet vidare till åtal och sedermera rättegång. Finns det däremot inte tillräckligt med bevis mot den misstänkte, läggs ärendet istället ner.

Den misstänkte biträds i många fall av en försvarare medan brottsoffret, tillika målsäganden, kan biträdas av ett målsägandebiträde. Är brottsoffret ett litet barn biträds detta av en särskild företrädare. Målsägandebiträdet och den särskilda företrädaren är ofta advokater eller biträdande jurister medan försvararen alltid är en advokat.

Brottmål är ett av firmans huvudområden och flera av våra advokater och biträdande jurister är också specialiserade inom detta område. Vi har stor erfarenhet av alla typer av brottmål och resurserna som krävs för att alltid finnas till hands och för att ge bästa möjliga biträde vid kontakt med polisen och i domstol.

Vi åtar oss uppdrag som offentlig och privat försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Vi förordnas av tingsrätten eller på begäran av dig. Du har alltid rätt att i första hand önska vilket ombud som du vill skall företräda dig i din angelägenhet. Ring oss eller maila. Se vidare under flikarna Hjälp och kostnad.

Försvarare

Om du är anhållen eller häktad eller misstänks för brott som kan ge längre straff än sex månaders fängelse, har du rätt att få hjälp av en offentlig försvarare. Det kan du också få i andra fall, om det finns särskilda skäl till det. Den offentlige försvararen får som huvudregel ersättning för sitt arbete direkt av staten. Försvararens uppgift är att tillvarata den misstänktes rätt och bevaka dennes intressen under såväl polisutredning som rättegång.

Se alltid till att du har en försvarare vid din sida vid första polisförhöret för att säkerställa att du får en rättvis rättegång. Begär att få ställa in eller avbryta förhöret om polisen tänker hålla förhör med dig utan försvarare närvarande.

Läs även under Hjälp & Kostnad.

Målsägandebiträde

Som brottsoffer har du rätt till ett målsägandebiträde om du utsatts för sexualbrott. Du kan dessutom ha rätt till ett målsägandebiträde om du till exempel utsatts för brott som misshandel, olaga hot eller hemfridsbrott, om det med hänsyn till din personliga relation till den misstänkte eller andra omständigheter kan antas att du har behov av sådant biträde. Även du som är anhörig till någon som bragts om livet kan ha rätt till ett målsägandebiträde. Målsägandebiträdets uppgift är att ta till vara dina intressen i målet samt ge stöd och hjälp i samband med utredning av brottet samt under rättegång. Målsägandebiträdet för dessutom din talan om skadestånd i anledning av brottet. Ett målsägandebiträde förordnas på begäran av polis och åklagare eller av dig som målsägare. Det kostar ingenting för dig att få ett målsägandebiträde förordnat.

Områdesansvarig

Lina Staaf Stigsson

Advokat & Delägare

Arbetar huvudsakligen med