VÄLJ EN ADVOKAT

Advokat är en i lag skyddad titel (till skillnad från jurist). Titeln får bara användas av ledamöter av Sveriges Advokatsamfund.

Det ställs höga krav för att bli advokat. Advokater följer etiska regler vilka syftar till att garantera klienten största möjliga trygghet. Mest centrala bland de etiska reglerna är de som garanterar advokatens oberoende, lojalitet med klienten, tystnadsplikt och skyldighet att se till att ens uppdrag är fria från intressekonflikter.

Advokater står under Advokatsamfundets tillsyn. Inför Advokatsamfundet ansvarar advokater för att de själva, deras biträdande jurister och annan personal på advokatbyrån följer det etiska regelverket.

Kort sagt – med en advokat får du ett ombud som är skyldig enligt lag att följa regler så att du som klient kan känna dig trygg.

Om du behöver någon som hjälper dig med familjerelaterad juridik, ta gärna kontakt. Men oavsett vem du väljer som ombud – välj en advokat.

Om du har frågor kring vad det innebär att anlita en advokat är du välkommen att höra av dig.

#väljenadvokat #familjerätt #advokat #advokatetik #advokatsamfundet

New Adventure (Instrumental) performed by Paul Werner, licensed from Triple Scoop Music.