SPECIELLA TIDER

Vi är en stor firma och arbetar på som vanligt trots Coronatider, förutom vid egna sjukdomssymptom.

Vi utökar vår service mot våra kunder och istället för ett fysiskt första möte erbjuder vi Skypemöte, där vi ändå kan se varandra vid första samtalet.

Vid uppföljningsmöten kan vi istället stämma av per telefon eller Skype för den som inte känner sig helt kry eller undviker sociala kontakter.

Skypemöten är bra alternativ till fysiska möten