PRAKTIK PÅ ADVOKATBYRÅN

Vecka 37 togs Lovis Andersson emot hos oss. Lovis tilldelades Advokaterna Bergh och Staafs juriststipendium som innebar en betald praktikvecka hos oss med syfte att få en större inblick i arbetet på advokatbyrå. Här följer hennes egna upplevelser om veckan:

”Efter att ha blivit tilldelad Advokaterna Bergh och Staafs juriststipendium 2019 har jag under vecka 37 haft praktik på huvudkontoret i Mora. Jag har fått en inblick i yrket och fått större kunskap om hur arbetet på en advokatbyrå fungerar. Under praktikveckan har jag haft blandade arbetsuppgifter inom juridikens olika områden och fått mycket ny kunskap. Jag har bland annat närvarat under en offentlig auktion, genomfört en retorikutbildning, hjälpt till med olika förberedelser inför förhandlingar samt varit med under en huvudförhandling i tingsrätten. Praktiken har varit lärorik och spännande, det har gjort mig mer motiverad inför framtida studier. Tack för en givande vecka.

Lovis Andersson”

Vi önskar henne lycka till i sitt framtida arbetsliv!