KONKURSANBUD

SKI SUNNE AB I KONKURS                 

Ski Sunne AB, 556436-8446, försattes i konkurs vid Värmlands tingsrätt den 10 juli 2023. Advokat Lennart Högberg är konkursförvaltare. Bolaget har bedrivit sommarverksamhet och alpin vintersportanläggning med bl.a uthyrning och försäljning av sportartiklar på bl.a fastigheten Hån 65 i Rottneros.

Härmed infordras anbud, tillsammans eller var för sig, på följande fastigheter inklusive byggnader men exklusive anläggningstillgångar, maskiner och övrig lösegendom:

  • Sunne Hån 1:58
  • Sunne Hån 1:54
  • Sunne Hån 1:48
  • Sunne Årås 1:19

Total areal är 159 hektar.

Se anbudsunderlag nedan.

Skriftliga anbud skall vara konkursförvaltaren tillhanda senast 16 november 2023 till mejladress: mho@berghochstaaf.se.

Fri prövningsrätt förbehålles på inkomna anbud.

Övriga tillgångar såsom inventarier, maskiner och lös egendom kommer att försäljas via auktionsfirma Bernt Nilsson Auktioner AB; se www.bna.nu.