KOMMANDE AUKTION

Fastigheten Hagfors Byn 1:134 säljs på offentlig auktion genom god man enligt lag (1989:31) om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter advokat Mats Bergh.

När: Torsdagen den 16 februari 2023 kl. 09.30. Insläpp från kl. 09.20.

Plats: Skogsmäklarna i Värmland HB, Kjelléns väg 3, 683 60 Ekshärad

Obligatorisk föranmälan: Senast tisdagen den 14 februari kl. 11.00 till mho@berghochstaaf.se

Klicka här för annons på Hemnet —> Annons