Testamente 2018-10-22T15:53:10+02:00

Testamente

Testamente är enda möjligheten enligt svensk lag att förändra hur arv ska fördelas. Det går att genom testamente bestämma vilka som ska ärva samt hur mycket de ska ärva. Det finns dock begränsningar enligt lag hur kvarlåtenskapen fördelas. För att upprätta ett testamente krävs strikta formkrav. Vi hjälper att upprätta testamente enligt era önskemål.

Kostnad för att upprätta testamente

För ett testamente som kan upprättas och göras klart under första mötet erbjuder vi ett fast pris av 3 000 kr inklusive moms, detta förutsätter att Advokaterna Bergh & Staaf blir förordnad som testamentsexekutor i testamentet.

Fast pris är annars 6 250 kr om inte förordnandet om testamentsexekutor skrivs in i testamentet.

För fast pris skall samtliga uppgifter finnas tillgängliga vid mötet och kostnaden förutsätter att testamentet i övrigt kan färdigställas vid mötet.

I övriga fall enligt löpande arvode.

Testamentsexekutor

Testamentsexekutor är en person eller företag som utses i testamente att förvalta och upprätta arvsskifte enligt testatorns vilja. Det är vanligtvis en advokat som utses. Testamentsexekutor har samma befogenheter som en boutredningsman.

Att utse någon till testamentsexekutor ger möjligheten att välja vem som ska ta hand om dödsboet efter testatorn avlidit.

Kontakta oss om du behöver hjälp