Gåva 2019-11-12T14:40:55+01:00

Gåva

I vanliga fall behövs inget skriftligt dokument för att ge bort egendom. För det fall gåvan är en fastighet finns krav i lagen att den så kallade fångeshandlingen ska vara skriftlig. Det här innebär att när en person önskar ge bort sin fastighet oavsett om det är till någon närstående krävs ett gåvobrev.

Om gåvogivaren önskar att en gåva ska vara enskild egendom bör ett gåvobrev upprättas oavsett om gåvan är en fastighet eller något annat.

Gåvor kan också ha en arvrättslig aspekt. För det fall gåvogivaren har barn finns en huvudregel i Ärvdabalken som stadgar att gåvor ska avräknas framtida arv. Sedvanliga gåvor som till exempel födelsedagspresenter eller liknande är undantaget denna regel. Det finns dock en möjlighet att i ett gåvobrev skriva att gåvan inte ska utgöra förskott på arv. Detta kan dock innebära andra oönskade situationer för det fall gåvan inskränker på ett barns laglott. För att kunna bedöma om sådana situationer uppstår i det enskilda fallet krävs ett möte.

Vi på Advokaterna Bergh & Staaf har lång erfarenhet av att upprätta gåvobrev.

Kostnad för att upprätta gåvobrev är 2 400 kr inkl moms/timme.

Kontakta oss om du behöver hjälp