Framtidsfullmakt 2019-11-12T08:51:51+01:00

Framtidsfullmakt

Från den 1 juli 2017 finns möjligheten att upprätta en framtidsfullmakt. Detta innebär att det numera är möjligt att själv utse någon som kan hjälpa en med olika angelägenheter vid varaktig sjukdom.

Framtidsfullmakt är ett komplement till god man eller förvaltare. Tidigare har endast överförmyndarnämnden kunnat ansöka om god man eller förvaltare vid tingsrätten. Numera finns möjligheten att själv bestämma vem som skall hjälpa en med både personliga som ekonomiska angelägenheter.

En framtidsfullmakt träder i kraft den dagen fullmaktsgivaren själv inte klarar av att ta hand om sina angelägenheter på grund av sjukdom som till exempel demens. För att upprätta en framtidsfullmakt måste fullmaktsgivaren vara vid sina sinnens fulla bruk vid undertecknandet. Det finns andra så kallade formkrav som måste uppfyllas för att fullmakten ska bli giltig. När en framtidsfullmakt upprättas finns möjligheten att bestämma vad fullmakten ska omfattas av. Det är därför viktigt att ta hjälp vid upprättandet av en framtidsfullmakt.

Framtidsfullmakter är ett bra sätt att känna sig trygg i vetskapen att den person som tar hand om och förvaltar tillgångar är någon man känner och litar på.

 Vi på Advokaterna Bergh & Staaf arbetar ofta med att upprätta framtidsfullmakter.

Kostnad för att upprätta en framtidsfullmakt är 4000 kr inkl moms.

Kontakta oss om du behöver hjälp