Idrottsjuridik

Idrotten engagerar miljontals människor ur ett nationellt och globalt perspektiv. I takt med en tilltagande kommersialisering av idrotten ställs desto högre ekonomiska och juridiska krav på idrottens olika aktörer. Utöver den befintliga lagstiftningen finns varje enskild idrotts särskilda regelsystem, stadgar och policydokument. I vissa idrottsjuridiska frågor finns det även ett internationella regelverk att förhålla sig till.

Vi biträder enskilda idrottsutövare, föreningar och idrottsförbund. Vi erbjuder en specialiserad idrottsjuridisk kompetens vid till exempel avtalsförhandlingar eller avtalsskrivningar i samband med övergångar eller nya sponsorer.

Vi har även en mycket stor erfarenhet av idrottsinterna disciplinärenden, tävlingsärenden samt idrottstvister hänförliga till idrottens egna skiljeförföranden. Vi biträder idrottsutövare som ombud, oavsett nivå, vid dessa ärenden.

Genom vårt breda nätverk inom näringslivet kan vi bidra till att stärka en idrottsutövares värdefulla varumärke.

Vi hanterar även till idrotten närstående frågor rörande arbetsrätt, skatterätt och upphovsrätt.

Ansvarig för advokatbyråns idrottsjuridik är Christian Almström med flerårig erfarenhet av idrottsjuridiska uppdrag samt tvistelösning inom idrotten.

2012- nu Ordförande Svenska Innebandyförbundets Skiljenämnd

2011- nu Ordförande Svenska Innebandyförbundets Juridiska nämnd

2010-2011 Ledamot Svenska Innebandyförbundets Disciplinnämnd

2005-2010 Ordförande Skånes Innebandyförbunds Disciplingrupp

2003-2005 Ledamot Skånes Innebandyförbunds Disciplingrupp

Medlem i Svensk Idrottsjuridisk Förening

Vi samarbetar bl. a. med Daniel Ljung, SICO-licensierad agent med flerårig erfarenhet av rådgivning till ishockeyspelare på elitnivå. Daniel Ljung företräder Roy Sports Group och Scandinavian Hockey Consulting AB.

http://roysportsgroup.com

http://twitter.com/TheCommish80