Skadeståndsrätt

Skadeståndsrätten regleras bl. a av skadeståndslagen. Grundregeln är att den som orsakar annan skada genom vårdslöshet, avsiktligen eller genom avtalsbrott skall ersätta den skada som uppstår, skadestånd. Till skillnad mot vissa utländska rättsordningar innebär svensk skadeståndsrätt aldrig överkompensation för att till exempel avskräcka från vidare skadeståndsgrundande beteende.

Den svenska utvecklingen på området går mot större ansvarstagande för skadegöraren och sålunda bättre möjlighet för den skadelidande att erhålla kompensation för skada. Skadeståndsfrågan aktualiseras vid varje tillfälle någon enskild eller något företag kan anses ha varit försumlig, brutit avtal eller drabbats av brott. De vanligaste tvisterna uppkommer i affärslivet, i brottmål, gentemot myndigheter samt gentemot försäkringsbolag. Advokatfirman har erfarenhet att driva din sak.

Områdesansvarig

Mats Bergh

Advokat & Delägare

Arbetar huvudsakligen med