Övriga tvister

Under respektive ärendekategori finner du exempel på domstolsprocesser som firman driver. Det mesta kan prövas i domstol. Civilrättsliga rättigheter, skadestånd, fastställelser mm. Advokatfirman har erfarenhet att driva din sak.

Kontakta oss om du behöver hjälp