Migrationsrätt

Utlänningslagen berör utländska medborgare som bland annat har för avsikt att ansöka om uppehållstillstånd i Sverige. Det finns olika anledningar till att utländska medborgare invandrar till Sverige och ansöker om uppehållstillstånd. De kan bland annat ansöka om asyl, att återförenas med sin familj att få arbeta i Sverige eller studera.

Områdesansvarig

Jakobs Erik Werf

Advokat

Arbetar huvudsakligen med

De vanligaste ärendena vi på Advokaterna Bergh & Staaf arbetar med är ärenden som rör ansökan om asyl. Ansökan om asyl innebär att utländska medborgare ansöker om att få uppehållstillstånd och en fristad i Sverige. Det finns flera olika grunder för uppehållstillstånd med anledning av asylansökan. En asylsökande kan vara flykting eller alternativt skyddsökande. Det finns även synnerligen samt särskilt ömmande omständigheter som kan ligga till grund för ett uppehållstillstånd.

När en utländsk medborgare ansöker om asyl är det vanligt att den sökande får hjälp av ett offentligt biträde. Ett offentligt biträde är en advokat eller jurist som utses av Migrationsverket. Den som ansöker om asyl får möjligheten i början av asylutredningen att själv önska ett biträde. Biträdet finns sedan med under hela processen från Migrationsverket till migrationsdomstol och vidare till Migrationsöverdomstolen.

På Advokaterna Bergh & Staaf har vi mångårig erfarenhet av utlänningsrätt. Vi får majoriteten av våra ärenden direkt från Migrationsverket. Om du önskar vår hjälp finns möjlighet att önska just vår hjälp som offentligt biträde

Checklista för asylsökande och gode män