Internationell privaträtt

Den Svenska internationella privat- och processrätten innehåller regler för lagval, erkännanden och verkställighet. De svenska förordningarna kompletteras med europarätt och konventioner, överenskommelser mellan olika stater.

I vår globala värld där privatpersoner ingår avtal över nationsgränserna och bildar familj med varandra uppkommer allt oftare juridiska frågor av internationell karaktär. Det kan till exempel gälla muslimsk brudgåva i form av Mahr, underhållsskyldighet mellan makar eller enligt vilket lands regler ett äktenskapsförord ska tolkas.

Frågor kan uppkomma både gällande i vilket lands domstolar som ska pröva en viss fråga och enligt vilket lands lagar en viss fråga ska prövas. Det är frågor som kan få långtgående konsekvenser om det inte blir som du har tänkt dig. Kontakta oss om du vill vara säker på att det i ditt fall blir så som du har tänkt dig.

Områdesansvarig

Jakobs Erik Werf

Advokat

Arbetar huvudsakligen med