Entreprenadrätt

Entreprenadrätten kan omfatta såväl små entreprenader som stora entreprenader. Som exempel på småentreprenader kan nämnas reparation- och ombyggnadsarbete på småhus och som exempel på större entreprenader kan nämnas bygge av flera småhus. En entreprenad kan bl.a. vara en utförandeentreprenad där du som beställare har ett större ansvar eller en totalentreprenad där du som beställare överlåter visst ansvar till entreprenören. Priset på entreprenaden kan ingås med fast pris eller rörligt pris eller en blandning av båda former. Många tvister avser avtalsinnehåll; såsom vilket pris som gäller, vilket arbete som ingår i kontraktet och ändrings- och tilläggsarbeten, samt fel i entreprenaden.

Som privatperson är det intressant att veta vad som ingår i avtalet som du och entreprenören kommit överens om därav kan du behöva juridisk hjälp att granska avtalet innan den skrivs på. Även om du känner dig trygg med avtalet kan du under byggskedet behöva juridisk hjälp för att utreda om vissa arbeten som entreprenören gör gällande ska betalas särskilt eller om dessa eventuellt ingår i en tidigare avtalad fast pris. Vidare borde du behöva juridisk hjälp om entreprenören missköter sitt jobb och du överväger om att häva entreprenaden eller vidta andra rättsliga åtgärder. Slutligen kan du behöva hjälp om du upptäcker fel i entreprenaden efter att entreprenaden är avslutad.

Som entreprenör och näringsidkare kan du behöva juridisk hjälp vid upprättande av avtal för att senare inte tvista om spörsmål som kunnat undvikas vid avtalsskedet. Vidare kan du behöva hjälp om du hamnar i tvist med kunden, exempelvis när kunden bestrider en faktura eller hävdar att utfört ÄTA- arbete ingår i ett eventuellt överenskommen fast pris och således redan betalt. I allmänhet uppstår tvister mest gällande ÄTA-arbeten.

Områdesansvarig

Gökhan Kizil

Advokat

Arbetar huvudsakligen med