Arbetsrätt

Den lag som oftast tillämpas mellan arbetsgivaren och de anställda heter Lagen om anställningsskydd (LAS). LAS reglerar bl.a. anställningsformen, uppsägningstiden och vid vilka omständigheter som arbetsgivaren kan skilja en anställd från dennes tjänst. För såväl arbetsgivaren som privatpersoner är det av intresse att veta när det finns saklig grund för uppsägning respektive laglig grund för avsked.

För dig som privatperson kan vi hjälpa dig med att granska ditt anställningsavtal innan påskrift men också vid en uppkommen situation med din arbetsgivare under din anställning. För det fall din arbetsgivare överväger att säga upp dig eller till och med avskeda dig kan vi hjälpa dig med att utreda om din arbetsgivare verkligen har rätt att göra det och i sådant fall endera förhindra en uppsägning eller hjälpa dig med att driva ärendet. Vidare kan vi hjälpa dig med att komma överens om en förlikning med din arbetsgivare. En sådan överenskommelse kan innebära att du som anställd får lämna din tjänst mot en skälig summa pengar (avgångsvederlag).

Är du arbetsgivare kan vi hjälpa dig med bl.a. rådgivning avseende ditt företag eller i en uppkommen situation beträffande dina anställda, samt vara ditt ombud i tvister utanför domstol eller när ärendet ligger i domstol.

Gökhan Kizil

Advokat

Arbetar huvudsakligen med

Kontakta oss om du behöver hjälp