OFFENTLIG AUKTION

Härmed utbjuds till försäljning på offentlig auktion enligt lag (1904:48 s. 1) om samäganderätt Mora Gesunda 158:1. Fastigheten är obebyggd och omfattar ca 6,6 ha.

Auktionen kommer att hållas på Advokaterna Bergh & Staafs kontor i Mora, Kyrkogatan 6, torsdagen den 12 september 2019, kl 15:30.

Handpenning: 10% betalas vid auktionen
Fri prövningsrätt: förbehålles

Upplysningar angående fastighetens skick lämnas i första hand av Mats Backman,
070- 201 08 30, m.backman@telia.com
Upplysningar, försäljningsunderlag och auktionsvillkor, se bilagor nedan

Beskrivning av Mora Gesunda 158 1
Köpekontrakt
PM – Auktionshandlingar
Skogsbruksplan
Utdrag ur fastighetsregistret
Värdeutlåtande

2019-08-29T17:04:25+00:00 2019-08-29|