OFFENTLIG AUKTION AV FASTIGHETEN HAGFORS VÄSTRA TÖNNET 1:97

Härmed utbjuds till försäljning på offentlig auktion enligt samäganderättslagen fastigheten Hagfors Västra Tönnet 1:97. Fastigheten är taxerad som småhusenhet och omfattar ca 2 500 kvm. På fastigheten finns ett fritidshus, en timrad gäststuga och jordkällare. Tomten är trädgårdstomt/naturtomt.

Auktionen kommer att hållas på Ekshärad Bågskytten fd Kommunhuset, Klarälvsvägen 6, Ekshärad, onsdagen den 12 juni 2019 kl 18.00. 

Visning: på fastigheten, Västra Tönnet 56, Ekshärad, 190602 mellan 14.00 och 15.00. Föranmälan krävs till fastighetsmäklare Bengt Pettersson, 070-641 64 88 / 0563-120 00, bengt.pettersson@maklarhuset.se.

Handpenning: 10 % betalas vid auktionen.

Fri prövningsrätt: förbehålles.

Upplysningar och auktionsvillkor: se bilagorna.

 Försäljningsprospekt Västra Tönnet

PM-Auktionshandlingar Västra Tönnet

Köpekontrakt Västra Tönnet

2019-05-27T11:17:18+00:00 2019-05-22|