NY DELÄGARE

Advokat Ida Håmås är ny delägare i Advokaterna Bergh & Staaf KB tillsammans med tidigare delägare advokat Mats Bergh och advokat Lina Staaf Stigsson. Ida har arbetat på firman sedan september 2014.

Ida Håmås

2020-05-04T13:11:16+02:00 2020-05-04|