Author: sla

VINST I RIKSIDROTTSNÄMNDEN

Advokatfirmans biträdande jurist Christian Almström, ansvarig för idrottsjuridik på firman, har för Falu Kanotklubbs räkning drivit och vunnit ett ärende i Riksidrottsnämnden, idrottens ”högsta domstol”.

Läs mer »

KOMMANDE FÖRSÄLJNING OFFENTLIG AUKTION

Fastigheten Borlänge Krusbäret 3, Krokgatan 8, Borlänge, kommer försäljas på offentlig auktion genom god man enligt samäganderättslagen advokat Lina Staaf Stigsson. Frågor om auktionens genomförande

Läs mer »

FÖRSÄLJNING AV SKOGSFASTIGHET

Beskrivning: Skogsfastighet Mora kommun, Stutt 137:7, om totalt ca 17,8 ha. Inom fastigheten finns främst talldominerad ungskog samt en viss andel äldre skog. Upplysning om

Läs mer »

VINST I HÖGSTA DOMSTOLEN

Advokaten och delägaren Mats Bergh har för klients räkning drivit och vunnit ett mål i Högsta domstolen som gällde en arvstvist där klienten fått sin

Läs mer »

NY DELÄGARE

Advokat Jakobs Erik Werf är ny delägare i Advokaterna Bergh & Staaf KB tillsammans med tidigare delägare advokat Mats Bergh, advokat Lina Staaf Stigsson och

Läs mer »

NY PERSONAL

Vi hälsar vår nya kollega Maja Hofvander välkommen till oss! Hon är polsk advokat (på polska radca prawny) och kommer främst att jobba med arvsrätt,

Läs mer »