VINST I RIKSIDROTTSNÄMNDEN

Advokatfirmans biträdande jurist Christian Almström, ansvarig för idrottsjuridik på firman, har för Falu Kanotklubbs räkning drivit och vunnit ett ärende i Riksidrottsnämnden, idrottens ”högsta domstol”.

Ärendet gällde uteslutning av föreningen ur specialidrottsförbundet. En uteslutning kan medföra såväl ekonomiska som sociala konsekvenser. Idrottsjuridik är ständigt aktuellt och blir allt mer viktigt för idrottens olika aktörer.