VINST I HÖGSTA DOMSTOLEN

Advokaten och delägaren Mats Bergh har för klients räkning drivit och vunnit ett mål i Högsta domstolen som gällde en arvstvist där klienten fått sin laglott kränkt. Tvister om att arvingar inte får ut sitt lagenliga arv ökar. Det är Mats fjärde mål som han drivit och vunnit i Högsta domstolen.