VINST I HÖGSTA DOMSTOLEN

Advokat Jakobs Erik Werf fick rätt i Högsta domstolen som omvandlade en dom som innebar ett fängelsestraff till så kallad kontraktsvård, alltså vård på behandlingshem för att komma till rätta med missbruk.

Brottmål avgörs i tingsrätten, domen därifrån kan överklagas till hovrätten och sista steget är att överklaga till Högsta domstolen, HD. Varje år når 7 500 st överklaganden HD men endast 100 st av de tas upp för prövning.

Vi är glada för domen men framför allt för den klient som ville ha och nu kommer att få vård på behandlingshem.