UTBILDNING PÅ KONTORET

Vi bjöd in advokat och f.d. domaren Emilia Lundberg till oss för att hålla utbildning i bevisfrågor. Emilias erfarenhet och sätt att utbilda gav oss en givande dag! Att ta in utbildare till oss kommer hända fler gånger framöver då det visat sig mycket lyckat och även tidseffektivt.