MAJA HOFVANDER REGISTRERAD EU-ADVOKAT

EU-advokat Maja Hofvander

Idag gratulerar vi Maja Hofvander hos oss som nu registrerats som EU-advokat vid Sveriges advokatsamfund!

Registrerad EU-advokat omfattas av samma yrkesmässiga och etiska regler som svenska advokater. EU-advokater står därför under tillsyn av både hemlandets yrkesorganisation och Sveriges advokatsamfund.

Den som har registrerats hos Sveriges advokatsamfund som EU-advokat och därefter under tre års tid bedrivit faktisk och regelbunden advokatverksamhet i Sverige anses uppfylla de krav som uppställs för inträde i Advokatsamfundet som ledamot om verksamheten huvudsakligen har omfattat svensk rätt.