KONKURSAUKTION

Bröderna Hamrén AB och 38 Bygg AB försattes i konkurs den 22 maj 2024 efter beslut av Mora tingsrätt. Till konkursförvaltare förordnades advokaten Lennart Högberg, Advokaterna Bergh & Staaf.

Verksamheterna bedrivs inte vidare av konkursbon. Härmed säljs samtliga lager, inventarier och maskiner på auktion. Se länk nedan till auktionsfirmans hemsida.

https://bna.auction2000.online/auk/w.objectlist?inC=BNA&inA=WEB