KONKURSANBUD – PiRo I RÅDA AB

PiRo i Råda AB försattes i konkurs 25 april 2024 efter beslut av Värmlands tingsrätt. Till konkursförvaltare förordnades advokaten Lennart Högberg, Advokaterna Bergh & Staaf.

Verksamheten bedrivs inte vidare av konkursboet. Härmed infordras anbud på mobiltelefon och personbil som funnits i verksamheten. Anbud mottas på varorna tillsammans eller var för sig.

Mobiltelefonen är en iPhone 15 PRO Max, inköpt under 2023 och personbilen är en Volvo V90 Cross Country, årsmodell 2018. Bilen är i gott skick och har gått strax över 15 000 mil. Det finns både sommardäck och vinterdäck till bilen.

Egendomen kan visas efter överenskommelse.

För mer information kontakta EU-advokat Maja Hofvander på 0250 619 304 alt mho@berghochstaaf.se.

Skriftligt anbud ska vara konkursförvaltaren tillhanda senast den 26 maj 2024. Anbudet skickas till mho@berghochstaaf.se.

Budgivning och genomförande

Förfrågan angående objekten kan tillställas EU-advokat Maja Hofvander, mho@berghochstaaf.se.

Eventuellt kommer bud att kommuniceras med övriga budgivare efter sista dagen med möjlighet att höja sitt tidigare bud. Denna möjlighet till att komma in med ytterligare bud kommer endast ges under en ytterst begränsad tid och budgivarens namn kommer inte att framgå.

Fri prövningsrätt samt rätt till försäljning utanför detta anbudsförfarande förbehålles.

Friskrivning

Notera att tillgångarna överlåtes i befintligt skick och att konkursboet friskriver sig från ansvar för eventuella brister och felaktigheter i den överlåtna egendomen. För att upptäcka eventuella brister eller fel i egendomen så uppmanas köparen att göra en egen undersökning av egendomen.