KONKURSANBUD – MÅLKULLAN ERIKSSON I MORA AB

Målkullan Eriksson i Mora AB försattes i konkurs den 29 april 2024 efter beslut av Mora tingsrätt. Till konkursförvaltare förordnades advokaten Lennart Högberg, Advokaterna Bergh & Staaf.

Bolaget har bedrivit vandrarhemsverksamhet. Verksamheten har bedrivits från förhyrda lokaler på Björnramsgata 2 i Mora.

Verksamheten bedrivs inte vidare av konkursboet. Härmed infordras anbud på hela eller delar av rörelsen med tillhörande inventarier.

Notera att om köparen önskar hyra lokalen på Björnramsgata 2 krävs att köparen tecknar nytt avtal med hyresvärden varför intressent behöver kontakta hyresvärden.

Egendomen kan visas efter överenskommelse.

För mer information kontakta EU-advokat Maja Hofvander på 0250 619 304 alt mho@berghochstaaf.se.

Skriftligt anbud på hela eller delar av verksamheten ska vara konkursförvaltaren tillhanda senast den 16 maj 2024. Anbud ska lämnas exklusive mervärdesskatt. Anbudet skickas till mho@berghochstaaf.se.

Anbudsunderlaget består av följande;

Budgivning och genomförande

Vi tar i första hand emot anbud på hela rörelsen och i andra hand på utvalda tillgångar som finns upptagna i anbudsunderlaget. Förfrågan angående rörelsen och dess tillgångar kan tillställas EU-advokat Maja Hofvander, mho@berghochstaaf.se.

Eventuellt kommer bud att kommuniceras med övriga budgivare efter sista dagen med möjlighet att höja sitt tidigare bud. Denna möjlighet till att komma in med ytterligare bud kommer endast ges under en ytterst begränsad tid och budgivarens namn kommer inte att framgå.

Fri prövningsrätt samt rätt till försäljning utanför detta anbudsförfarande förbehålles.

Friskrivning

Notera att tillgångarna överlåtes i befintligt skick och att konkursboet friskriver sig från ansvar för eventuella brister och felaktigheter i den överlåtna egendomen. Konkursboet kan inte heller garantera riktigheten av de uppgifter som framgår av bilagor till denna annons. För att upptäcka eventuella brister eller fel i egendomen så uppmanas köparen att göra en egen undersökning av egendomen.