KOMMANDE AUKTION LJUSDAL TANDSJÖ

Försäljning enligt lag (1904:48 s.1) om samäganderätt (samäganderättslagen) av fastigheterna Ljusdal Tandsjö 4:13 och Ljusdal Tandsjö 4:22.

Tid: onsdag 4 oktober 2023 kl. 15.30. Insläpp fr.o.m. kl. 15.20.

Plats: Advokaterna Bergh & Staafs kontor på Kyrkogatan 6 i Mora. Vi erbjuder dock möjlighet för budgivning på distans via Teams, läs mer i Auktions PM.

Obligatorisk föranmälan: senast 231002 kl. 10.00 till mho@berghochstaaf.se

Läs mer: