KOMMANDE AUKTION

Fastighet Utmeland 79:8 i Åmåsäng, Mora, kommer säljas på offentlig auktion genom god man enligt samäganderättslagen advokat Mats Bergh.

Auktionen kommer ske i skiftet januari-februari 2023.

Obligatorisk föranmälan: mho@berghochstaaf.se

Klicka här för annonsen —> Annons