FÖRSÄLJNING AV SKOGSFASTIGHET

Beskrivning:

Skogsfastighet Mora kommun, Stutt 137:7, om totalt ca 17,8 ha. Inom fastigheten finns främst talldominerad ungskog samt en viss andel äldre skog.

Upplysning om fastigheten: Fastighetsmäklare Fredrik Mikaelsson, tel 0250-108 07, fredrik.mikaelsson@skogsbyragruppen.se

Länk till Hemnet: Hemnet-annons