DALAMÄSTERSKAPEN FÖR UF-FÖRETAG

Det här året live-sändes prisutdelningen på UF-mässan den 25 mars. Alla ungdomar har gjort ett fantastiskt arbete vilket bådar gott för Dalarnas framtid! Vi har funnits med som sponsor och samarbetspartner under året och deltog även i juryarbetet den 25 mars. Erik satt i juryn för årets samhällsentreprenör. Juryarbetet skedde digitalt och alla ungdomarna gav professionella presentationer. Vi önskar alla lycka till i sina framtida yrkesroller!

Erik deltar i juryarbetet
https://ungforetagsamhet.se/dalamasterskapen-2020-entreprenorskap-pa-riktigt