Advokaterna Bergh och Staafs juriststipendium 2018

Advokaterna Bergh och Staafs juriststipendium 2018 tilldelades Ida Hugerth för väl genomfört gymnasiearbete och muntlig presentation av detta. Ida kommer att genomföra en veckas betald praktik på advokatbyrån under sommaren.

 

 

2018-06-11T09:42:38+00:00 2018-06-11|